Post Thumb

Posebna pažnja naše kompanije usmjerena je na edukaciju kadrova i naši uposlenici su prošli više edukacijskih tečajeva i specijalizacija širom Evrope. Od ukupnog broja uposlenih 40 posto je sa visokom školskom spremom od čega je četrdesetak inženjera različitih profila. U organizaciji smo implementirali SAP sistem, i dobili certifikat za ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 sistem upravljanja zaštitom okoliša i OHSAS 18001:2007 sistem za sigurnost i zaštitu na radu.. Trenutno implementiramo sistem korporativnog upravljanja i menadžmenta koji nam omogućuje da primjenimo sva pozitivna iskustva modernoga poslovanja na najefikasniji način.

Od osnivanja 2005. godine do danas broj uposlenih se povećao za pedeset puta, obim proizvodnje je porastao deset puta a vrijednost kompanije uvećana je petnaest puta.

„Bekto Precisa“ je organizirana prema najvišim standardima modernoga poslovanja i sertificirana u svim segmentima proizvodnje, upravljanja i menadžmenta.

Unatoč ekonomskoj krizi koja je zahvatila većinu svjetskih tržišta, naša kompanija ima godišnji rast od 30% na što smo posebno ponosni ali i svjesni da je to rezultat napornog rada u proizvodnji i domaćinskog upravljanja menadžmenta svim procesima proizvodnje.

Certifikati