Izmjena i dopuna sadržaja
Bekto Precisa zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici Bekto Precise bez prethodne najave. Web-stranica Bekto Precise redovno se ažurira. Web-stranicu Bekto Precise održava Služba za IT podršku.

Autorska prava (Copyright)
Bekto Precisa zadržava autorsko pravo na web-stranicu www.bekto.com i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja Bekto Precise kao izvora informacija i navođenja linka na www.bekto.com Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Sadržaj na stranicni bekto.com zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)
U slučaju mijenjanja ili brisanja sadržaja informacija preuzetih sa web stranice ili objavljivanja istih bez navodjenja Bekto Precise kao izvora informacija Bekto Precisa ne snosi odgovornost za takve postupke ili bilo koju drugu vrstu zloupotrebe sadržaja web stranice. Bekto Precisa ne snosi odgovornost ukoliko je sadržaj web stranice www.bekto.com zloupotrebljen od strane trećih lica. Bekto Precisa nije odgovorna za sadržaj eventualnih linkova koji sa naše stranice vode do drugih web stranica. Ističemo da nemamo uticaj na izgled ili sadržaj pomenutih web stranica.