Post Thumb

MARBE je trgovačka kompanija sa sjedištem u Austriji i dio je grupacije „Bekto Precisa“ koja se bavi nabavom različitih materijala potrebnih za njene proizvodne procese. Svojom djelatnošću čini zaokruženi sistem nabave, proizvodnje, prodaje u poslovanju cijele grupacije.