Post Thumb

„Ebi“ je kompanija u sastavu grupacije kompanija okupljenih oko „Bekto Precise“ koja je zamišljena kao kompanija koja će pružati logističku i druge vidove operativne podrške glavnoj kompaniji. Razvoj „Ebi“ kompanije uvjetovan je širenjem djelatnosti „Bekto Precise“ na prostorima nove Industrijske zone Vitkovići ali i ekspanziji poslova izvan Bosne i Hercegovine.